I gränslandet mellan stad och natur

11 november 2021

Inom det populära A6-området i Jönköping satsar nu Regio och P&E Fastigheter på projekt Vapenrocken med 13 000 kvadratmeter förstklassiga kontorslokaler med närheten till såväl stad som natur. ”Vill man skapa den där moderna arbetsplatsen som tillgodoser många av medarbetarnas behov då är det här helt rätt val”, säger Peder Karlén, regionchef Jönköping, P&E Fastigheter.

Den obebyggda fastigheten Vapenrocken 4 förvärvades under våren 2019 och P&E Fastigheter har, tillsammans med Regio, sedan dess arbetat med att utveckla planerna för projektet. Det blir flexibla kontorslokaler i ett av Jönköpings bästa lägen. De båda bolagen såg ett behov av att komplettera citybeståndet och möjligheten på A6-området passade perfekt. 

– Vi har försökt blicka in i framtiden och hitta en lösning som passar de som faktiskt ska arbeta här. Det här huset kommer ha en mer stadsmässig och genomtänkt karaktär än vad som är vanligt i den här typen av områden, säger Peder Karlén, regionchef Jönköping, P&E Fastigheter. 

Huset blir totalt 20 000 kvadratmeter stort, där 13 000 kvadratmeter är uthyrningsbara ytor. Lokalerna kommer anpassas i samråd med varje hyresgäst för att säkerställa en hög flexibilitet. 

– Vi ska kunna erbjuda lokaler som är flera 1 000 kvadratmeter för de som behöver det men också det företag som behöver 200 kvadratmeter ska kunna ha en plats här. Det som skapar bra platser är om vi får till en bra mix.

Söker företag med liknande behov

Närheten till service, vård, handel och strövområden kombinerat med en bra infrastruktur för bil, kollektivtrafik och cykel gör området till bra val för de företag som inte vill ha en lokal mitt i centrum. 

– Jag tror att vi har en produkt som inte är så lätt att uppfinna gång på gång i äldre byggnader, med spelet mellan natur, upplevelser för ögat, möjlighet att skapa en social plats för medarbetarna kopplat till att man även kan göra sina vardagsbehov ett stenkast bort. Det blir en sådan plats som många förespråkar kommer behövas i framtiden. Vill man skapa den där moderna arbetsplatsen som tillgodoser många av medarbetarnas behov är det här helt rätt val, säger Peder Karlén. 

 Projektet kommer också bidra till att det rör sig fler människor här på dagtid som gör området mer levande.

P&E Fastigheter och Regio är öppna för alla sorters hyresgäster oavsett bransch, snarare menar man att den gemensamma nämnaren blir vilka behov företagen har.

– Vi är öppna för alla företag, vi bedömer att arbetsmarknadsregionen inte är så stor i Jönköping att vi kan säga att vi vill ha en specifik bransch. Vi söker snarare företag som har liknande behov. I det här projektet kommer det vara företag som har anställda med behov av bil men även de som har medarbetare som tycker att det är viktigt att kunna ta sig till jobbet med cykel och få naturupplevelser på lunchen. Vi fokuserar snarare på behov än bransch. 

Mer levande område

Jönköping har i stort en hög efterfrågan på kontorslokaler och framför allt har den varit stabil över tid. Marknaden har varit relativt balanserad vad gäller utbudet och det sker en förflyttning till bättre och bättre ytor. Nybyggnationen på A6 kommer bidra till att höja statusen på området, som kommer att få ytterligare karaktär av stad. 

– Projektet kommer också bidra till att det rör sig fler människor här på dagtid som gör området mer levande. Det kanske blir trendbildande för hur övriga fastighetsägare tar sig an sina utvecklingsbara fastigheter i området, avslutar Peder Karlén.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.