Ligger efter i digitaliseringen

30 november 2021

En ny undersökning bland mer än 300 skandinaviska IT-chefer visar att HR-tech är alltmer på IT-radarn 2021. Pandemin har varit en väckarklocka som i stort sett tvingat företag att revidera sina HR-system och strategi. I Sverige är det lika många som nu använder ett komplett HR-system som år 2020, jämfört med en ökning som rapporterats i både Norge och Danmark.

Undersökningarna som ligger till grund för The Scandinavian HR-IT Report 2021 har utförts av Venezu, på uppdrag av HCM-systemleverantör CatalystOne i samarbete med Microsoft Norge. Rapporten avslöjar flera intressanta insikter om IT:s relation till HR-system och teknik i Norge, Sverige och Danmark, och graden av samverkan mellan HR och IT.

Rapporten visar att norska företag har använt de sista månaderna för att stärka sitt tekniklandskap på ett bättre sätt än grannländerna och Norge tar nu ledningen på flera områden, som till exempel automatisering av anställdas åtkomst till system.

IT-cheferna i Sverige var minst nöjda, endast 46 % upplevde att deras system och processer fungerar bra, medan 77 % av norrmännen och 60 % av danskarna känner likadant.

Sättet vi kommunicerar och samarbetar på har förändrats drastiskt i samband med pandemin. Större grad av hemmakontor och flexibelt arbete har påskyndat digitalisering och automatisering för att göra det möjligt att möta förändrade behov. HR är avgörande för att driva transformationen från traditionella arbetsplatser till moderna. Men för att lyckas måste HR ha ett nära samarbete med IT, eftersom HR-tekniken spelar en allt viktigare roll på den moderna arbetsplatsen.

Rapporten lyfter fram flera positiva förändringar, samt några outnyttjade möjligheter, i samarbetet mellan HR och IT. Ett antal förändringar var redan på gång, men pandemin och nya sätt att arbeta under det senaste året har utan tvekan påskyndat processen.

Till exempel har antalet undersökningsdeltagare som rapporterar att deras företag har en tydlig HR-IT-strategi ökat i hela Skandinavien jämfört med förra året.

Behovet av att integrera system har också rankats högre jämfört med förra året. Detta är troligen ett resultat av att arbete nu i högre grad utförs av team spridda på olika platser, men som behöver ha samma tillgång till uppdaterade data i samtliga system.

Medan HR-avdelningen fortfarande är det populäraste ”hemmet” för HR-masterdata kom IT-avdelningen på en andraplats i år. Detta jämfört med en fjärdeplats 2020, efter lön och ekonomi. Denna indikerar ett närmare samarbete mellan HR och IT vad gäller kontroll och underhåll av HR-masterdata.

Dagens HR-utveckling och trender understryker behovet av IT som en strategisk partner för HR. Distansarbete verkar förbli en mycket vanligare arbetsform efter pandemin, vilket kommer att öka behovet av säkra och stabila digitala processer som inte bara möter företagets behov idag, men som också kommer att bidra till att bygga, utveckla och behålla rätt arbetskraft i framtiden.

Detta är andra året som CatalystOne publicerar The Scandinavian HR-IT Report, som syftar till att identifiera styrkor och svagheter i relationen mellan HR och IT, visa vikten av detta samarbete inom HR-tech och lyfta fram förbättringspotential på området.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.