Mot Väsby stad 2040

30 november 2021

Kommunstyrelsen säger ja till den uppdaterade versionen av Väsby Entré och ett avgörande steg tas mot Väsby stad 2040.

väsby entre.jpg
Illustration: Zaha Hadid Architects

Kommunstyrelsen har nu tagit beslut om att gå vidare med en uppdaterad plan för Väsby Entré. Den nya versionen har en högre detaljgrad i beskrivningarna. Där finns också de justeringar som gjorts efter synpunkter från bland andra Trafikverket, Region Stockholm, Länsstyrelsen Stockholm och privatpersoner i samband med samrådet 2018.

Stadsdelen Väsby Entré kommer att sträcka sig från järnvägsparken till södra änden av Anton Tamms väg. På västra sidan om järnvägen sträcker sig området med nya bostäder och verksamhetslokaler ända ned till Mälarvägen. Bakom arbetet med att skapa ett visuellt attraktivt och modernt stationsområde står det världsberömda arkitektkontoret Zaha Hadid Architects.

Med en modern station för pendling, bostäder, handel och service vill vi skapa en levande och attraktiv stadsdel och en ännu bättre kollektivtrafik.

- Väsby Entré blir en helt ny stadsdel där vi förenar stationsområdet med nya bostäder för 3 000 invånare och utbyggd lokaltrafik. Vi tar vara på stationsområdets strategiska läge med närhet till Stockholm, Arlanda och Uppsala. Med omvandlingen skapar vi en mötesplats för dagens och morgondagens Väsbybor, säger kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M).

Väsby Entré ska inrymma 1 500 nya bostäder, 30 000 kvadratmeter kontors– och verksamhetslokaler, utbyggd kollektivtrafik och en levande stadsmiljö. De västra och östra delarna av Väsby binds samman med två nya broar över järnvägen.

- Väsby växer snabbt och 2040 ska vi vara 63 000 invånare. Byggandet av den nya stadsdelen Väsby Entré är en viktig del i utvecklingen av kommunen. Med en modern station för pendling, bostäder, handel och service vill vi skapa en levande och attraktiv stadsdel och en ännu bättre kollektivtrafik, säger oppositionsråd Mathias Bohman (S).


Inom Väsby Entré byggs två nya förskolor med plats för sammanlagt 240 barn. Nyligen antogs ett samverkansavtal mellan kommunen och Region Stockholm om att bygga en ny bussterminal. Det har också tagits beslut om att öppna järnvägsparken med dess kulturhistoriska byggnader för allmänheten under 2022.

Anne-Sophie Arbegard, projektchef för Väsby Entré, tror att utvecklandet av Väsby Entré kommer att ge eko långt utanför kommungränsen.

- Med nya bostäder, utbyggd pendeltrafik och ny bussterminal bidrar Väsby Entré till minskad bostadsbrist och förbättrad kollektivtrafik i hela norra Stockholmsregionen. Vi har ett gott samarbete med Trafikverket och Region Stockholm och kommer att uppnå en stor samhällsnytta med de förändringar vi genomför i infrastrukturen.

Målet är att en slutgiltig detaljplan ska antas av kommunfullmäktige i slutet av 2023. Spadtag för Östra Runby med Väsby stationsområde kan i så fall tas 2024. Bostadsbyggandet kan påbörjas 2026 och år 2035 beräknas hela Väsby Entré vara klart. Som kommunens ankarpartner i utvecklandet av Väsby Entré innebär det att Fastighets AB Balder har en överenskommelse att bygga mer än hälften av vad som ska byggas.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.