Ny satsning i Kramfors

7 december 2021

Kommunstyrelsen beslutade under november att tillsammans med nybildade bolaget Vågsfjärden Inn skapa förutsättningar att etablera en attraktiv miljö för utveckling av dataspel på Nordingråvallen i Kramfors.

Susanne Königson, Peter Gerdin, Malin Svanholm, Per-Inge Sundell, Tomas Byberg, Malin Norlander, Jon Björkman och Lars Lindblom. Bild: Kramfors kommun
Susanne Königson, Peter Gerdin, Malin Svanholm, Per-Inge Sundell, Tomas Byberg, Malin Norlander, Jon Björkman och Lars Lindblom. Bild: Kramfors kommun

Fastigheten Nordingrå Prästbord 1:184, mera känd som Vågebo, har förvärvats av 52 Invest i Nordingrå AB och Per Inge Fastighet AB. Ägarna bor, lever och driver företag i området sedan tidigare och vill nu göra en riktad insats för utvecklingen i Nordingrå och Kramfors kommun och som genererar sysselsättning och inflyttning. Lokalerna ska restaureras och hyras ut som kontorshotell och/eller coworking space.

Samverkan med studenter, innovatörer och entreprenörer

Utöver det har 52 Invest även planer på att tillsammans med dataspelbolag iordningsställa och forma en kreativ utvecklingsmiljö för studenter, innovatörer och entreprenörer som vill producera dataspel och bidra till en utvecklad dataspelbransch. Målsättningen är att bygga upp en långsiktigt hållbar inkubatorsverksamhet för dataspelsutveckling. Ordet inkubator kan beskrivas som en organisation som hjälper och underlättar nystartade företags väg mot tillväxt och lönsamhet. Redan vid årsskiftet öppnas delar av lokalerna för de första hyresgästerna.

– Kramfors kommun har sedan 2019 arbetat för en etablering av dataspelbranschen under varumärket High Coast Game Lab, säger Susanne Königson, Tillväxt- och Näringslivschef. Målsättningen är att dataspelsbranschen inom fem år ska generera 200 nya jobb, 50 -100 studerande, ha 10 spelteam etablerade samt att om 10 år etablerat ett hållbart kluster med livskraftiga spelföretag som genererar skattemedel.

Starka lokala företagare

– Att lokala företagare stöttar våra ambitioner på ett så tydligt och konkret sätt var en avgörande anledning till kommunstyrelsens beslut, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande. De har investerat både i fastighet och dataspelbolag för att de liksom vi tror på att dataspelsbranschen kan slå rot och växa här. Vi tillför medel under en fyraårsperiod för att möjliggöra en snabb etablering av en inkubatorsverksamhet som kan locka hit dataspelutvecklare och dataspelsföretag, säger Malin.

– Dataspelbranschen är intressant och har stor potential att ta plats och utvecklas i vår kommun, säger Jon Björkman (V), vice ordförande i kommunstyrelsen. Det blir intressant att följa utvecklingen i Nordingrå.

– Varumärket Höga Kusten växer sig hela tiden starkare och det finns en stor potential i det som vi ska ta vara på för att locka inflyttare som vill verka inom och bidra till dataspelspelbranschen, säger Ida Stafrin (C), oppositionsråd.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.